Kontaktný zatepľovací systém KABE Therm®

- tento systém predstavuje moderný zatepľovací systém s vlastným patentom pre dokonalé odstránenie tepelných mostov. Použitý je izolant na báze expandovaného polystyrénu najvyššej kvality a vystuženej armovacej vrstvy s konečnou povrchovou úpravou.
Systém sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnými a pevnostnými vlastnosťami a hlavne pomerne jednoduchou aplikáciou. Je obmedzený pre zhotovovanie iba do výšky 22,5 m.
Miernou nevýhodou je vyšší difúzny odpor čo čiastočne obmedzuje oblasť použitia systému hlavne pri zavlhnutých murivách alebo objektoch, v ktorých sa predpokladá vyššia produkcia vodných pár (bazény, sanuy a pod.)

Výhody systému:

- požiarna odolnosť trieda E
- dokonalé vylúčenie tvorby tepelných mostov, rosného bodu a škvŕn v mieste hmoždinky
- vytvorenie rovnorodého podkladu pod stierkou vedie k odstráneniu rôzneho pnutia použitých materiálov a zabraňuje tvorbe trhlín
- veľmi dobrá tepelná vodivosť
- minimálna nasiakavosť
- veľmi dobrá pevnosť v tlaku

Zatepľovací systém KABE Therm:

1. obvodové murivo
2. lepiaci tmel
3. penový polystyrén
4. upevňovacia hmoždinka
5. stierka
6. sklotextilná tkanina
7. penetračný náter
8. štrukturovaná omietka
9. zátka