Význam zatepľovania

V súvislosti s neustálym rastom cien energií naberajú na význame otázky typu: Ako znížiť spotrebu energie? Dá sa nejako ušporiť? A kedže väčšinu energie spotrebujeme na vykurovanie, je rozumné hladať riešenie práve v tejto oblasti. U veľkého množstva domov (či už rodinných alebo panelových) dochádza k výrazným únikom tepla z dôvodu ich nedostatočnej izolácie. Chýbajúca tepelná izolácia so sebou nesie nielen veľké tepelné straty a stále vyššie náklady na vykurovanie ale i možnosť porúch stien v dôsledku premŕzania!!
Prečo teda zatepľovať a prečo izolácia vonkajšia?
- OBJEKT BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE – u nezatepleného objektu dochádza k výrazným tepelným stratám.Stena premŕza – bod mrazu sa nachádza približne v strede steny.
- VNÚTORNÁ IZOLÁCIA – síce obmedzí úniky tepla, avšak nezabraňuje premŕzaniu steny. Konštrukcia nemá akumuláciu, v miestnosti je rýchlo teplo ale aj rýchlo chladno.
- VONKAJŠIA IZOLÁCIA – kedže sa bod mrazu nachádza v izolante, nedochádza k premŕzaniu steny. Konštrukcia je prehriata a má akumuláciu. Tepelné straty sú minimálne.

Rekonštrukcia budov:
- možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie
- nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy
- nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácii v budove
- eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii
- predĺženie životnosti fasády

Novostavby:
- inštalácia vykurovacieho zdroja a vykurovacej sústavy s nižším výkonom – za nižšiu cenu
- zateplením môžeme zmenšiť hrúbku stavebnej konštrukcie a získať priestor naviac
- investícia do zateplenia budovy je v neposlednom rade pri stúpajúcich cenách energíí výhodná a jej návratnosť sa skracuje s narastaním týchto cien

Technické dôvody:
- zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane odvodovej konštrukcie
- zlepšenie tepelnej pohody
- zníženie rizika kondenzácie
- obmedzenie vzniku pliesní
- eliminácia tepelných mostov
- vyššia akumulácia obvodovej konštrukcie
- možnosť inštalácie solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel
- zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom
- zateplenie má kladný vplyv na celú stavbu
- zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukovo izolačných vlastností izolantov
- nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie

Priebeh teplôt v konštrukcii bez zateplenia:

- rosenie obvodového plášťa
- vznik pliesní
- vyššie náklady na vykurovanie
- nedostatočná izolácia proti hluku
- časté a výrazné výkyvy teplôt
- možné statické problémy


Priebeh teplôt v konštrukcii so zateplením:

- odstránenie rosenia
- zabránenie vzniku pliesní
- nižšie náklady na vykurovanie
- lepšia izolácia proti hluku
- ochrana životného prostredia
- zabránenie premŕzaniu obvodového plášťa
- renovácia fasády