Kontaktný zatepľovací systém KABE Therm Mineral®

- tento systém predstavuje najmodernejší zatepľovací systém s izolantom na báze minerálnych fasádnych dosiek (lamiel), vystuženej armovacej vrstvy s konečnou povrchovou úpravou (viď kategóriu omietky).
Systém sa vyznačuje vynikajúcou paropriepustnosťou a nie je obmedzený požiarnou výškou objektu ako je to pri systéme KABE Therm.
Miernou nevýhodou v porovnaní so systémom na báze polystyrénu je vyššia cena a náročnejšie zhotovovanie systému , ale aj napriek tomu je čoraz viacej klientov, ktorí preferujú zateplenie minerálnou izoláciou.

Výhody systému:

- požiarna odolnosť trieda A
- vynikajúca paropriepustnosť
- veľmi dobrá tepelná vodivosť
- minimálna nasiakavosť
- veľmi dobrá pevnosť v ťahu

Zatepľovací systém KABE Therm Mineral:

1. obvodové murivo
2. lepiaci tmel
3. minerálny izolant
4. upevňovacia hmoždinka
5. stierka
6. sklotextilná tkanina
7. penetračný náter
8. štrukturovaná omietka